Met wie krijg je te maken?

Ik ben Vivienne Hogendoorn, geboren in 1955. Vele jaren heb ik als maatschappelijk werker ervaring in de materiële en immateriële hulpverlening.

Begeleiding
Mijn uitgangspunt bij begeleiding is aan te sluiten bij de kwaliteiten van de mens en van daaruit verdere stappen te zetten.

Aandacht
Door de opleiding tot haptotherapeut te gaan volgen en in contact te komen met de aanraking ben ik enthousiast geworden over de diepere werking van affectieve aandacht. Gedurende mijn eigen groeiproces is mij helder geworden dat je niet alles hoeft te weten, als je maar de moed hebt om te ontdekken en te onderzoeken.
Vanuit dit vertrouwen kom je steeds dichter bij je oorspronkelijke bron.

Vertrouwen
Als gediplomeerd haptotherapeut en maatschappelijk werker ben ik in staat om, vanuit een geïntegreerde aanpak, je veiligheid en vertrouwen te bieden op zoek naar je eigen weg.
________________

Leven is genieten in het hier en nu
Overleven is volhouden vanuit het verleden en de toekomst