Beroepsvereniging

Vivienne Hogendoorn
Geregistreerd haptotherapeute, lid VVH

De VVH, de Vereniging van Haptotherapeuten, staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid van de beroepsuitoefening van haar leden.

GZ therapeut


AGB code therapeut 90025087
AGB code praktijk Utrecht 9003966
AGB code praktijk Houten 9006030
Inschr. K.v.K. nr. 30261658


Zorgverzekering
Behandeling door bij de VVH aangesloten en erkende haptotherapeuten wordt vergoed door vele zorgverzekeraars!
U kunt een overzicht van de vergoedingen vinden via vergoedingenlijst Haptotherapie, op de site www.haptotherapeuten-vvh.nl